torsdag 11 januari 2018

Till föräldrarna

Välkomna till ABC-klubben!

Det är en stor upplevelse att få vara med när ett barn lär sig läsa. Ditt barn har just fått läromedlet ABC-klubben. Här kommer en kort presentation av läromedlet.

I läseboken "Den magiska kulan", som handlar om barnen Asta, Bea och Cesar och de äventyr de får vara med om i sion klubb - ABC-klubben., övar barnen sina nya läsfärdigheter. Läseboken finns i tre olika versioner, så att varje barn kan gå fram i sin egen takt och samtidigt få en gemensam läsupplevelse med sina kamrater.

A-nivå har lite text och många bilder.
B-nivå har lite mera text, men bilderna är lika många.
C-boken har mycket text att läsa och inte så många bilder. De allra flesta barn brukar i början av första klass träna sin läsning i A-nivå. När de knäckt läskoden oc hbörjat få alltmer flyt i sin läsning kan det vara dags att istället läsa B-nivå. C-boken läser läraren högt ur i skolan.

Även om ansvaret för barnens läsutveckling vilar på skolan, finns det mycket som du som förälder kan göra för att underlätta ditt barns språk- och läsutveckling. Särskilt i början av lästräningen är det viktigt att barnet får läsa samma text flera gånger för att få upp hastighet och flyt. Idet kan du vara uppmuntrande och stödjande.
Vid sidan om läseboken behöver barnet möta många andra böcker. Det får de göra i skolan, och behöver få göra så även hemma. På biblioteket finns bra bilderböcker och barnböcker. Även barn som kan läsa själva vill gärna lyssna till högläsning. Passa på att prata om det ni läser. Den som kan samtala med någon om vad den möter i böcker får både bättre ordförråd och bättre kunskap om världen.

Läsning av böcker sätter igång fantasin, skapar förståelse för andra människor, tider och kulturer och ger ditt barn ett levande och nyanserat språk.

Barnen har läsläxa kapitel 1 till torsdag 18/1 i nästa vecka.

Ha det gott så länge!
Annica

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.